בדיקות לפני רכיבה

  1. יש לבדוק שרכיבי נעילת הקיפול סגורים היטב, לא נרצה שהכידון יתקפל במהלך רכיבה או עצירה, או שהקיפול המרכזי יבצע לנו היגוי נוסף ובלתי נשלט.
  2. אויר בצמיגים – כמה פשוט, כמה חשוב! יש לוודא שבעת ישיבה, הצמיג לא שוקע מידי וכשאפשר, יש לגשת לתחנת דלק ולנפח לפי הוראות היצרן. חוסר לחץ אויר = תצרוכת חשמל גבוהה ובלאי גדול יותר לצמיג.
    1. חוסר אויר יגרום בוודאות לבריחת זנב או היגוי לקוי בעת סיבוב, במקרים מסויימים יגרום להיגוי יתר ואף התהפכות.
    2. כאשר הכביש רטוב ולחץ האויר נמוך מידי, החלקה תהיה בלתי נמנעת עקב שטח מגע רחב וחוסר פינוי מים מהיר מנקודת המגע המיועדת.
    3. עליה על מדרכה עשוייה ליצור פנצ'ר מהסוג שאנחנו קוראים לו "נשיכת נחש" - שני חורים הנוצרים במעיכת הצמיג  על החישוק כנגד שפת המדרכה.